אפוטרופסות

כשאדם מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לענייניו בכוחות עצמו, נדרש אחר לוודא ולדאוג כי רווחתו האישית, הפיזית והאינטרסים שלו נשמרים.

שתי אוכלוסיות אשר לרוב נזקקות לאדם אחר שידאג להן, הם בשני קצוות החיים – קטינים וקשישים.

ואולם, נסיבות שונות (כגון מחלה, תשושי נפש, תאונה וכד’) עלולות להביא אדם בכל שלב ובכל גיל, לחוסר מסוגלות לדאוג לעצמו ולשם כך נדרש אחר שיעשה כן עבורו – לצורך כך נדרש מינוי אפוטרופוס.

אפוטרופוסות לקטין הינה מכוח החוק, ואולם, אפוטרופוס לבגיר הינה על פי החלטה שיפוטית של ביהמ”ש, וזאת, רק לאחר בדיקת מצבו של אותו אדם שנדרש לו מינוי אפוטרופוס ומשמתבקשת המסקנה כי מינוי כזה אכן נדרש עבורו.

מתי ממנים אפוטרופוס?

כאשר מדובר בילדים, ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים שלהם, מכח החוק, ואולם, במקרים מיוחדים (כגון שההורים נפטרו בטרם הפך הקטין לבגיר, או כאשר ההורים עצמם נמצאו ככאלו שאינם כשירים לגדל ילדיהם) ממנה בית המשפט אדם אחר שידאג לצרכיהם של הילדים.

כשמדובר בבגיר, בית המשפט יוודא כי אכן אותו אדם אינו מסוגל לקבל את החלטותיו באופן עצמאי, יסתמך על חוות דעת רפואיות ותסקיר של פקידת סעד ויבחן האם אכן נחוץ לאותו אדם אפוטרופוס שינהל את ענייניו או לאו.

אגב, לעיתים, בית המשפט עשוי למנות לילדים אפוטרופוס לדין, גם כאשר ההורים, הנמצאים בהליכי גירושין, נאבקים זה בזה, על גבם של ילדיהם, והוא עושה כן כאשר הוא נוכח כי ההורים אינם שוקלים בהכרח את טובתם של הילדים.

מי יכול להיות אפוטרופוס?

למעשה, כמעט כל אחד יכול להיות אפוטרופוס. לרוב מדובר על קרוב משפחה של אותו אדם, או אדם קרוב אחר. את הבקשה יכול להגיש המבקש להיות אפוטרופוס, או גורם רווחה רשמי המטפל באדם.

כאשר הקרובים נאבקים ביניהם בערכאות משפטיות נוהג ביהמ”ש למנות אדם/גוף חיצוני כאפוטרופוס מושא העניין.

בית המשפט בוחן את הבקשה, מוודא שאכן אותו אדם באמת אינו מסוגל לקבל את החלטותיו ולנהל את ענייניו בעצמו, ורק אז הוא ממנה את האדם המתאים ביותר לטיפול באדם ולשמירה על האינטרסים שלו כאפוטרופוס.

במרבית המקרים מדובר בקרוב משפחה מדרגה ראשונה. בת או בת של הורה קשיש, בן/בת זוג של בגיר וכדומה, ואולם, כאשר אין הסכמה, יכול להיות שהמינוי יהיה עו”ד חיצוני או עמותה אשר זה עיסוקה.

האם לאדם שממנים לו אפוטרופוס יש השפעה על הבחירה?

במידה ומדובר בבן אדם שמסוגל לתקשר ולהביע את רצונותיו, בית המשפט ישמע ויתן משקל לרצונותיו של האדם, על מנת להבטיח את טובתו.

מה קורה כשאין קרוב משפחה מתאים לאפוטרופסות?

במקרה של אדם ערירי או ללא קרובי משפחה מתאימים לתפקיד, ממנה בית המשפט גורם מקצועי או רשמי שיהיה אחראי לעניין.

אפוטרופוס זה לנצח?

אפוטרופוס יכולה להתמנות באופן קבוע ולאורך כל חייו של האדם, או לצורך זמני ונקודתי, לתקופה קצובה שלאחריה האפוטרופסות מסתיימת.

על האפוטרופוס לנהוג תמיד לטובת האדם עליו הוא מופקד, ובמידה ומסתבר כי לא דאג לו כמו שצריך, הזניח, גנב ממנו או פעל באופן לא ראוי, ניתן לפטר אותו ולמנות במקומו אפוטרופוס אחר.

חשוב לדעת כי אפוטרופוס יכול אף לבקש להשתחרר מתפקידו ולהגיש לבית המשפט בקשה להתפטר.

הבקשה לאפוטרופסות מגיעה פעמים רבות ברגעי משבר בחיים, בהם אנו נאלצים לחזות בצער באדם אהוב שאינו יכול עוד לנהל את ענייניו ואנו נאלצים לקחת אחריות ולבקש לנהל את ענייניו במקומו.

לעיתים מדובר בהליך סטנדרטי, אבל לעיתים הדברים מסתבכים, כשאין הסכמות בין בני המשפחה לגבי דרך ההתנהלות הנכונה, מי יהיה האפוטרופוס וכיצד נכון להתנהל בסיטואציה שנוצרה.

לכן חשוב להתייעץ עם עו”ד בקיא ומנוסה, רצוי בעל ניסיון בתחום, אשר יוכל ליתן מענה הולם לכל תרחיש ולאפשר פתרון מהיר ובמינימום עוגמת נפש.

צרו עימי קשר עוד היום לייעוץ ראשוני: 077-4048451, 052-5665105