הסכם ממון בין בני זוג וביטולו

דוע קשה כל כך לבטל הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם המסדיר את מערך הנכסים בין בני זוג ונועד למנוע מחלוקות בגין נכסי בני הזוג אשר הצטברו לבני הזוג לפני נישואיהם ובמהלכם.

בגלל היחסים העדינים והמורכבים הקיימים בין בני זוג קבע המחוקק מנגנון מיוחד ומרכב במעט, כתנאי לתקפותו המשפטי.

בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, הסכם ממון אשר נעשה בין בני-זוג טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. אישור ההסכם על ידי בית המשפט או בית הדין יינתן רק שהשופט/הדיינים נוכחו לדעת שבני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

הסכם-ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם יכול ויאומת בפני רושם הנישואין ואימות זה יבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

נראה כי המנגנון המסובך הזה נועד על מנת לוודא כי בני הזוג הגיעו להסכמות בענייני רכושם מתוך רצון חופשי, ללא לחץ ורק לאחר שדקדקו והבינו את האמור בו ואת תוצאותיו המשפטיות.

הסכם ממון שאושר כאמור טומן בחובו הן את הפן ההסכמי – ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים – והן את תוקפו כפסק דין.

בחוק החוזים המתייחס להסכמים אשר נחתמו בין צדדים כלשהן קבע המחוקק עילות אשר בהתקיימותם יכול אחד הצדדים לבטל את ההסכם החתום. כך לדוגמא יכול והסכם ניתן יהיה לביטול בגין תרמית, הטעיה, טעות, כפייה וכו’.

ואולם, מה דינו של הסכם ממון שאושר על ידי ערכאה שיפוטית אשר מלבד היותו הסכם לכל דבר ועניין הריהו מהווה למעשה גם פסק דין?

המנגנון שקבע המחוקק כתנאי לקבלת תקפותו יקשה בהכרח על המבקש את ביטולו שכן, מלבד הצדדים להסכם הממון שנחתם בין בני הזוג, במתן תקפות חוקית להסכם, היה מעורב בו גם שופט בית המשפט לענייני משפחה או דיין או רושם נישואין או נוטריון.

עם זאת, למרות הקושי שבדבר, במקרים מסויימים, יוכל גם צד להסכם ממון להוכיח כי נפל פגם מהותי בכריתתו.


צרו עימי קשר עוד היום לייעוץ ראשוני: 077-4048451,
052-5665105 או מלאו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם